Caroni White

Region: Trinidad | type: Light
Caroni White